Rivstart B1+B2: Textbok
 • Upplaga: 1
 • Förlag: Natur & kultur
 • Språk: Swedish
 • Publicerad: 2009-01-01
 • ISBN: 9789127666870
 • Antal sidor: 240

Ej i lager

Rivstart B1+B2: Textbok

Karl Lindemalm

Natur & kultur, 2009-01-01, Swedish

380 kr

Rivstart A1+A2 och B1+B2

Rivstart är en enspråkig nybörjar- och fortsättningskurs i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Kursen har en relativt snabb progression och är tänkt för deltagare som kan förväntas ha en snabb inlärningstakt.

Rivstart uppmuntrar deltagarna att själva upptäcka språkliga mönster och formulera grammatiska regler. De lockas att bli aktiva språkinlärare också utanför klassrummet.

Teman och språkfunktioner bygger på nivåbeskrivningarna i Europarådets nivåskala (CEFR). Rivstart A1+A2 täcker nivå A1 och A2. Den passar sfi-undervisningen studieväg 3, kurs C och motsvarande nivå inom andra utbildningar.

Rivstart B1+B2 omfattar nivå B1, B1+ och B2-. Boken kan användas på sfi studieväg 3, kurs D samt på grundläggande sva och motsvarande nivå inom andra utbildningar.

I Rivstart används nya tempusbeteckningar som är klara och intuitiva för både lärare och elever. Nu-systemets tempus heter presens perfekt (har talat), presens (talar) och presens futurum (ska tala). Då-systemets tempus heter preteritum perfekt (hade talat), preteritum (talade) och preteritum futurum (skulle tala). På detta sätt blir det tydligt att svenska har två tempussystem och namnen indikerar också hur de bildas. Systemet är hämtat från Svenska Akademiens grammatik där det dock inte implementerats.
 • Upplaga: 1
 • Förlag: Natur & kultur
 • Språk: Swedish
 • Publicerad: 2009-01-01
 • ISBN: 9789127666870
 • Antal sidor: 240

Visa liknande artiklar
310 kr
135 kr
95 kr
430 kr
380 kr
Ej i lager
Ej i lager