Rivstart A1 + A2 Textbook
 • Upplaga: 2nd
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Språk: Swedish
 • Publicerad: 2014
 • ISBN: 9127434206
 • Antal sidor: 240

Rivstart A1 + A2 Textbook

Paula Levy Scherrer

Natur & Kultur, 2014, Swedish

390 kr

Med reviderade Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina elever svenska snabbare. Rivstart är ett enspråkigt nybörjar- och fortsättningsmaterial i svenska som främmande språk och vänder sig till språkinlärare i och utanför Sverige. Med såväl humor som allvar tränas alla färdigheter utan överdriven upprepning och onödigt tragglande för att passa den studievana eleven. Reviderad för ännu mer aktivitet Nya reviderade Rivstart har ett uppdaterat innehåll och en tydligare struktur. Rivstarts teman uppmuntrar och inspirerar till kommunikation. Eleverna lockas att bli aktiva språkinlärare i och utanför klassrummet och får själva upptäcka språkliga mönster och formulera grammatiska regler. Rivstart består av textbok, övningsbok samt lärarhandledning. Teman i kapitlen och den grammatiska progressionen bygger på nivåbeskrivningarna i GERS (gemensamma referensramen för språk) och Rivstart innehåller nivåerna A1-C1.

I Rivstart används nya tempusbeteckningar som är klara och intuitiva för både lärare och elever. Nu-systemets tempus heter presens perfekt (har talat), presens (talar) och presens futurum (ska tala). Då-systemets tempus heter preteritum perfekt (hade talat), preteritum (talade) och preteritum futurum (skulle tala). På detta sätt blir det tydligt att svenska har två tempussystem och namnen indikerar också hur de bildas. Systemet är hämtat från Svenska Akademiens grammatik där det dock inte implementerats.
 • Upplaga: 2nd
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Språk: Swedish
 • Publicerad: 2014
 • ISBN: 9127434206
 • Antal sidor: 240

Visa liknande artiklar
325 kr
325 kr
Ej i lager
Ej i lager
135 kr
Ej i lager
Ej i lager
95 kr
Ej i lager
Ej i lager
95 kr
430 kr
Ej i lager
Ej i lager
330 kr
Ej i lager
Ej i lager
380 kr
Ej i lager
Ej i lager