Modern tysk grammatik: Hauptbd.
 • Upplaga: 5
 • Förlag: Stockholm : Liber
 • Språk: Engelska
 • Publicerad: 2011
 • ISBN: 9789147021123
 • Antal sidor: 240

Ej i lager

Modern tysk grammatik: Hauptbd.

Kerstin Rydén

Stockholm : Liber, 2011, Engelska

330 kr

Modern tysk grammatik är i första hand avsedd för gymnasieskolan, men kan användas på såväl lägre som högre stadier och för självstudier. Framställningen är kontrastiv och stoffet är strukturerat efter svårighetsgrad.

Läs mer De flesta avsnitten inleds med en resonerande förklaring. Alla exempel är översatta till svenska. I denna upplaga har en del regler och grammatiska resonemang formulerats om för att de ska bli tydligare och ett antal exempel har bytts ut. Böjningsmönster och uppställningar har fått en tydligare utformning. Paragrafindelningen är densamma som tidigare, men inom en del paragrafer har tillägg och omstruktureringar gjorts. Grammatiken är anpassad till den tyska stavningsreformen.
 • Upplaga: 5
 • Förlag: Stockholm : Liber
 • Språk: Engelska
 • Publicerad: 2011
 • ISBN: 9789147021123
 • Antal sidor: 240

Visa liknande artiklar
325 kr
325 kr
Ej i lager
Ej i lager
135 kr
Ej i lager
Ej i lager
95 kr
Ej i lager
Ej i lager
95 kr
430 kr
Ej i lager
Ej i lager
330 kr
Ej i lager
Ej i lager
380 kr
Ej i lager
Ej i lager