Introduktion till strukturmekaniken
 • Antal sidor: 307
 • Upplaga: 4
 • Förlag: Lund : Studentlitteratur
 • Språk: Svenska
 • Publicerad: 2008
 • ISBN: 9789144051253

Introduktion till strukturmekaniken

Susanne Heyden, Ola Dahlblom, Anders Olsson, Göran Sandberg

Lund : Studentlitteratur, 2008, Svenska

425 kr

Boken behandlar grundläggande begrepp som friläggning, jämvikt, spänning och töjning och går grundligt igenom fackverk och balkar. I den senare delen av boken finns dessutom avsnitt som översiktligt behandlar två- och tredimensionella spänningstillstånd, plasticitet, andra ordningens teori, instabilitet och dynamik. Boken förutsätter grundläggande kunskaper i statik och matematik, men använder inte mer avancerad matematik än vad situationen kräver. En genomgående tanke är att nya begrepp introduceras i enklast möjliga form, för att sedan utvidgas och fördjupas efterhand. Med detta arbetssätt underlättas inlärning och förståelse av nya begrepp.

Texten klargör tydligt de förutsättningar som gäller för olika teorier och samband och kopplar teorin till konstruktioners verkningssätt. Som komplement till teoripresentationerna innehåller boken lösta exempel. Utöver detta finns övningsuppgifter. Boken är avsedd för inledande kurser i byggnadsmekanik och hållfasthetslära på civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar.
 • Antal sidor: 307
 • Upplaga: 4
 • Förlag: Lund : Studentlitteratur
 • Språk: Svenska
 • Publicerad: 2008
 • ISBN: 9789144051253

Visa liknande artiklar
550 kr
Ej i lager
Ej i lager
510 kr
Ej i lager
Ej i lager
730 kr
Ej i lager
Ej i lager
650 kr
Ej i lager
Ej i lager
630 kr
750 kr
Ej i lager
Ej i lager
560 kr
Ej i lager
Ej i lager
440 kr
Ej i lager
Ej i lager