Endimensionell analys : särtryck : kapitel 1-8
 • Antal sidor: 172
 • Upplaga: 1
 • Förlag: Lund : Studentlitteratur
 • Språk: Svenska
 • Publicerad: 2014
 • ISBN: 9789144104676

Endimensionell analys : särtryck : kapitel 1-8

Månsson, Jonas

Lund : Studentlitteratur, 2014, Svenska

210 kr

Observera att detta är ett särtryck och innehåller endast kapitel 1- 8.

Denna lärobok i matematisk analys har utvecklats för att användas i en grundläggande kurs vid universitet och högskola, och behandlar i huvudsak differential- och integralkalkyl för funktioner av en reell variabel. Målet har varit att ge en relativt fullständig framställning av teorin, och samtidigt belysa och komplettera resultaten med intuitiva resonemang och många exempel. Tekniska och naturvetenskapliga tillämpningar behandlas ingående där de naturligt hör hemma, till exempel i samband med differentialekvationer. Till boken hör också ett kompletterande och fördjupande nätmaterial, som gör det möjligt att anpassa boken till olika kursinriktningar.

Vid studier i analys är det viktigt att ha bra grundkunskaper i elementär algebra och geometri. Boken innehåller därför en längre inledande del som behandlar bland annat dessa områden. Denna del är designad för att integreras i en inledande analyskurs, men fungerar även utmärkt som kurslitteratur till en kortare repetitionskurs vid universitetsstarten.

Författarna är verksamma vid Matematikcentrum, Lunds universitet.
 • Antal sidor: 172
 • Upplaga: 1
 • Förlag: Lund : Studentlitteratur
 • Språk: Svenska
 • Publicerad: 2014
 • ISBN: 9789144104676

Visa liknande artiklar
520 kr
Ej i lager
Ej i lager
550 kr
520 kr
830 kr
Ej i lager
Ej i lager
360 kr
Ej i lager
Ej i lager
160 kr